Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:2 Atakum / SAMSUN
tr

Mevzuat

Anasayfa » Mevzuat
OMÜ İç Denetim Yönergeleri
OMÜ İç Denetim Yönergesi
Kamu İç Denetim Yönergesi

İç Denetim Mevzuatı

I. Düzey Mevzuat
5018 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri
5436 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri
II. Düzey Mevzuat
Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi
İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
III. Düzey Mevzuat
Kamu İç Denetim Genel Tebliği
Üst Yönetici Rehberi
Kamu İç Denetim Rehberi
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
5018 Sayılı Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller
İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi
2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi
Kamu iç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanım Yönergesi
Kamu BT Denetimi Rehberi YENİ