Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:2 Atakum / SAMSUN
trtr

Hakkımızda

Anasayfa » Kurumsal » Hakkımızda

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan tanıma göre İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir ve bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim, yönetimin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek için tasarlanan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Yönetime; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinde sistematik, disiplinli bir yaklaşım sağlayarak hedeflerin gerçekleştirilmesi için yardım eder. Üniversitemizde, iç kontrol sisteminin objektif değerlendirilmesi amacıyla idareyi desteklemek için fonksiyonel olarak bağımsız iç denetçiler görevlendirilmiştir. Bununla beraber Eylül 2007 tarihinde de İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur.

İç Denetçi doğrudan Rektöre bağlıdır. Denetçinin ana görevi idare tarafından gerçekleştirilen iç kontrol sisteminin yeterliliğini değerlendirmek, zayıflıklarını ortaya çıkarmak ve gerektiğinde geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. İç Denetim raporları doğrudan Rektöre sunulur.