Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:2 Atakum / SAMSUN
trtr
Hakkımızda

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan tanıma göre İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir ve bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

HAKKIMIZDA

Duyuru & Haberler
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından, Kamu İç Denetim Yazılımının etkinliğini sağlamaya yönelik görüş ve önerileri almak üzere İç Denetim Başkanlığımızın da davet edildiği  değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hazine ve Maliye Uzmanı...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Turizm Fakültesi ortaklığıyla “İşletmelerde Denetimin Önemi ve Kariyer Mesleği Olarak İç Denetim” konulu panel düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Konferans...